Första sidan

Detta är en statisk förstasida. Det är tänkt att alla era sidor ska ha just en sådan statisk förstasida.

Ni väljer själva vad ni vill ha för information på denna sida. Den kan även vara tom. Att ställa in första sidan är under Appearance >> Themes >> Customize. Där kommer en ny sida fram om hur ditt tema ser ut. Välj “Static front page”, bocka i “a static page” och välj sedan en sida du har skapat som du vill ha som din förstasida.

Välkommen till HUMlab

HUMlab är en innovationsmiljö som kan fungera som studieplats, forskningslaboratorium, plats för utvecklingsprojekt, presentationsplattform, föreläsningssal eller galleri. Alla är välkomna. HUMlab rymmer såväl avancerad informationsteknik som soffor, akvarium och bokhyllor.

Pågående projekt intresserar sig bland annat för hur ungdomar använder YouTube, religionsutövande på internet, interaktivt arkitektur och hur europeiskt och svenskt kulturarv kan tillgängliggöras på nya sätt. HUMlab erbjuder såväl möjligheter till teknikanvändning, arbete med egna projekt och kreativt skapande som en mängd olika aktiviteter. I HUMlab kan du exempelvis delta i seminarier, kortkurser, internationella konferenser och uppleva konstnärliga installationer.

HUMlab tillhör den humanistiska fakulteteten och stöds av Kempestiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.