Länkar in en bild

Nu ska vi se om den tar en iframe.. Det gick inte men via upload/insert går det bra att ta det via URL. WordPress hanterar alla iframes automatiskt, det räcker med en länk från URL från t.ex. YouTube för att få in den i posten.