Projektbeskrivning

  • Vändplan norra udden

Detta projekt drivs av tre studenter på Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet och pågår under höstterminen 2014. Under denna termin läser vi kursen Kulturanalytisk fördjupning, som inkluderar ett QR-kodsprojekt där vi undersöker och gestaltar en plats i Umeå. Vi har valt Ön, som för oss utgör ett intressant exempel på platsidentitet i förändring.

En ö i förändring

Ön är en cirka 3 km lång och 600 meter bred ö mitt i Umeälven i centrala Umeå. Här finns idag stora skogsområden och endast ett hundratal hushåll, samtidigt som staden skymtas mellan trädkronorna och det svaga bruset från biltrafiken ständigt finns närvarande i bakgrunden. Detta har gett Ön karaktären av en lantlig idyll mitt i Umeå, men har också lett till att platsen blivit en delvis bortglömd del av staden. I mitten av 00-talet började Umeå kommun utveckla planer på ett storskaligt bostadsbygge på Ön. I och med dessa planer står Ön inför en stor förändring, fysiskt och identitetsmässigt.

Med utgångspunkt i denna förestående förändring utforskar vi Ön som den var, som den är, och vad den kan komma att bli.

Projektets syfte

Projektet blir ett sätt att bevara Ön som den är i slutet av 2014, med de planer, förväntningar och diskussioner som är knutna till platsen vid denna period. Projektet syftar till att ge en övergripande beskrivning av Öns historia, nutid och framtid. Plats och identitet har varit två bärande teman; vilken roll har Ön haft i Umeå under historiens gång, och hur kan platsen komma att påverkas av den kommande utvecklingen?

Vi har samlat material från internet, Västerbottens museum, Folklivsarkivet, Umeå universitetsbibliotek och Umeå kommun. Vi har även gjort en längre intervju med en boende på Ön, samt ett flertal kortare, spontana, intervjuer på stan, rörande Öns framtid och utveckling. Också vår kurslitteratur under terminens gång har gett värdefulla ingångar i teorier om plats och identitet, såsom Owe Ronströms Kulturarvspolitik, liksom om klass och genus, exempelvis Lena Karlssons Klasstillhörighetens subjektiva dimension. Billy Ehns och Orvar Löfgrens Kulturanalytiska verktyg har tjäntat som ingång till att kunna analysera och bearbeta det insamlade materialet.

Slutsats

Vad är en QR-kod?

Denna hemsida är resultatet av vårt projekt, och genom att qrcode bilderplacera ut sk ”QR-koder” på Ön hoppas vi kunna tillgängliggöra det material vi har skapat. En QR-kod är en tvådimensionell streckkod som kan läsas av med bland annat applikationer som går att installera i alla moderna mobiltelefoner. Applikationen kan  scanna av QR-koden och öppna en webbsida med mer information om platsen eller föremålet. Vår förhoppning är alltså att du som besöker hemsidan lärt dig mer om Ön, och vad som skett och kommer att ske på platsen.

Var finns koderna på Ön?

Översiktsbild Ön

Ön, mitt i Umeå (http://www.webbgallerigotland.se/farfars_slakt/%D6n.htm)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *