Hem

Välkommen!

Vi är fyra museologi-studenter vid Umeå universitet som under höstterminen 2014 har i uppgift att göra en kulturanalytisk undersökning av en egen vald plats i Umeå. I denna blogg ska vi redovisa vår arbetsprocess i projektet. Det material vi producerar ska kopplas till s.k QR-koder som ska sättas upp vid platsen. Dessa koder kan besökaren skanna genom exempelvis mobiltelefonen eller surfplattan för att ta del av informationen vi publicerar på denna hemsida.

Den plats vi har valt är Pilgatan. Pilgatan har på senare år börjat betraktas som ett kulturstråk, med ett flertal kulturverksamheter och arrangemang. De årliga kulturmarknaderna som anordnas längs gatan drar till sig många besökare, och var även en stor anledning till att gatan fångade vårt intresse. Pilgatan har blivit ett starkt koncept, ett varumärke. Syftet med projektet är att studera Pilgatans historiska utveckling från att ha varit ett arbetarkvarter till ett kulturstråk.Vad har gjort avtryck i Pilgatans historia? Vi vill även undersöka ett urval av dess kulturverksamheter och deras betydelse för gatans framväxt. Finns det någon särskild anledning till att man etablerade sig här? Är valet av plats en medveten strategi, och i så fall, vilka aktörer var med och formade konceptet? Och slutligen; vad kan anses som gatans identitet?

För att hitta information kring Pilgatans historia har vi bland annat sökt i Västerbottens museums fotoarkiv och stadsarkivet, liksom använt oss av Umeå kommuns “Byggnadsordning för Öst på stan” (2014). Genom intervjuer med representanter från några av de kulturverksamheter som finns på Pilgatan har vi försökt få en uppfattning av hur de ser på sin egen verksamhet och gatans identitet i stort. Vi har även själva reflekterat över hur de olika aspekterna samspelar och tillsammans skapar gatans identitet. I vårt arbete har vi haft användning av det vi har lärt oss under kursens gång, när det bland annat kommer till klass och platsidentitet. Platsidentitet syftar till olika faktorer som definierar en plats, som exempelvis dess geografiska läge, historia, hur och av vem platsen används och människors känslomässiga kopplingar till platsen.

Arbetet har gett oss en klarare bild av Pilgatan och även hur en platsidentitet skapas. Med hemsidan vill vi dela med oss av vårt arbete och inspirera besökaren till egen reflektion.

Projektmedlemmar: Sandra Klingberg, Karin Svensson, Emma Jernqvist, Christer Wahlgren