Hem

Denna blogg är skapad av tre studenter på Kandidatprogrammet för museer och kulturarv, Umeå universitet. Vi har valt Västra kyrkogården i centrala Umeå, belägen vid korsningen Västergatan/Storgatan. Vi har valt denna plats för vår kulturanalytiska undersökning av flera anledningar. Kyrkogården är för oss ett fint exempel på den historiska synen på individen, genus och klass. Gravvårdarna utgör exempel på detta och visar även på sin samtids utformning av monument. Dessutom kan kyrkogården säga en hel del om Umeås historia och människorna som levt här förr.

Vi har i gruppen blandade erfarenheter. Vi har emellan oss bland annat arkeologisk bakgrund, konstvetenskaplig bakgrund och ett gemensamt intresse för Umeås historia. Vi hoppas att genom detta projekt kunna tillgängliggöra Västra kyrkogårdens historia för allmänheten. Förutom sin historia är kyrkogården även en vacker miljö med sin lummiga grönska. Fastän platsen ligger mitt i ett stadsrum är den idag likväl okänd för många, vilket vi tycker är synd. I och med att en kyrkogård är ett vilorum är det viktigt för oss att arbeta med platsen på ett respektfullt sätt. Därför tog vi kontakt med Svenska kyrkan redan i början av projektet.

Stort tack till kyrkogårdsförvaltningen och de anställda vid Västra kyrkogården, Historiska Hus i Norr AB och fotoarkivet på Västerbottens museum!

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på denna adress: qrprojektvastrakyrkogarden@gmail.com

Facebook-grupp

  • Fontänen

 Bildkällor: Samtliga bilder fotograferade av författarna om inte annat anges.