Projektet

 • Källa: Umeva
 • Källa: Umeva
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Källa: Umeva
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Källa: Umeva
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Josefine Furu
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Källa: Umeva
 • Källa: Umeva
 • Källa: Umeva
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson
 • Foto: Sofie Jonsson

Under höstterminen 2014 har vi genomfört en kulturanalys av vattentornet och dess närområde på Mariehem i Umeå. Vi har undersökt och gestaltat platsen digitalt. I början av januari 2015 kommer fem QR-koder att placeras ut i området  runt vattentornet och länkas till denna hemsida.

Syftet med projektet är att uppmärksamma vattentornet som samlingsplats.

Vi har under kursens gång studerat teori kring plats och identitet och vill därför ur ett museologiskt perspektiv koppla samman bland annat plats och identitet till vattentornets område. Vi vill diskutera hur en plats kan bidra till identitetsskapande för många människor och hur det kan uppstå aktiviteter som egentligen inte är ämnade för platsen. Därför ställer vi frågan vilken betydelse platsen har för människor i Umeå? Vi har också ställt frågan varför folk samlas på just den här platsen? Projektet har fortgått under en termin och vi som tagit oss an projektet är studenter på programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet. Vi använder oss av webbdesign, text-, ljud- och bildproduktion för att gestalta den fysiska platsen digitalt.

Vi har arbetat med intervjuer och genom vår facebook-sida kommit i kontakt med våra informanter. Vi har fått information av UMEVA samt fått göra ett studiebesök i vattentornet. Informationen har vi sedan bearbetat och lagt in de olika flikarna här på sidan.

Det hela började med att Sofie var ute och gick runt vattentornet med sina hundar och fick då idén att studera platsen. Vi tog upp diskussionen inom gruppen och vi ansåg alla att det var en intressant plats att studera. Vi började med att besöka platsen och observerade omgivningen samt fotade. Redan under första besöket såg vi spår av diverse aktiviteter så som aska från eld och grafittimålningar. Vi skapade en facebook-grupp för att komma i kontakt med människor som kunde ge oss information om aktiviteterna och platsen allmänt. Vi kom i kontakt med flera informanter varav två intervjuades mer ingående. Intervjuerna utfördes med ljud- samt film-upptagning.  Från en av våra informanter fick vi bilder från när vattentornet var nybyggt. Denna informant berättade om sina tankar om vattentornet och vad platsen har betytt under hens uppväxt och fram till idag. Den andra informanten berättade om den ungdomskultur som fanns och fortfarande finns vid vattentornet. Informanten har spenderat en stor del av sin uppväxt på denna plats. Båda informanterna kom med förslag på hur platsen kan utvecklas och anser att platsen är en del av Umeås identitet. Vi har arbetat mycket med bildmaterial, både gammalt och nytt. Vi har bland annat återskapat gamla bilder i nutid för att visa hur platsen utvecklats.

Under arbetets gång har vi fått nya infallsvinklar vilket gör att vi nu också intresserar oss för flera aspekter. Vi noterade hur mycket folk engagerade sig i vattentornets placering, och har därför valt att undersöka detta mer. Detta har vi gjort genom en undersökning via vår facebook-grupp. Vi har samlat ihop information om andra vattentorn i Sverige för att få idéer till hur platsen kan utvecklas.

 

Här kan ni läsa våra reflektioner av projektet

Skulle du ha historier, tankar eller åsikter om vattentornet och området runt och vill dela dessa så ta kontakt med oss på vår facebookgrupp eller med Umeva på deras facebookgrupp.

 

 

Länkar

Vattentornet på Facebook

Umeva på facebook

UMEVAs hemsida